1396/11/03 14:23
شوراي فرهنگ عمومي
برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور مسئولین استانی در بیت حضرت آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved